Advisering safety en security

Poortvliet Veiligheidsdiensten is dé specialistische partner voor Advisering Safety & Security waarbij wij uw organisatie scannen op het gebied van veiligheid. De bedrijfsscan heeft als doel een snelle en accurate inventarisatie te maken van risico’s welke de onderneming ondervind. Daarbij worden uw huidige veiligheidsmaatregelen getoetst en zo nodig aangepast. Samen met u wordt de intensiteit van de scan bepaald. Vervolgens wordt er een rapportage van aanbevelingen gemaakt en aan u overgedragen. Dit wordt uitgevoerd op basis van de laatste jurisprudenties. Ook hier stellen wij ten doel om in uw huidige situatie een rendement te behalen van uw huidige kosten ten aanzien van Safety & Security. U wordt de mogelijkheid geboden om deze bedrijfsscan jaarlijks te laten uitvoeren. De bedrijfsscan kunt u zien als een APK omtrent de veiligheid van uw onderneming. Zo bent u ervan verzekerd dat alles up-to-date is en blijft op basis van de laatste jurisprudentie en technologieën

 

Lees meer over (PDF):

Bedrijfsnoodplan

Bedrijfsprotocol

BHV plan

RI&E

Safety & Security