Alcohol- en drugscontrole

De alcohol- en drugscontroles worden toegepast voor bijvoorbeeld zorginstellingen, scholen en bedrijven. Door gebruik te maken van geijkte apparatuur wordt het alcoholpercentage in de adem gemeten. Bij de drugscontrole wordt het speeksel gecontroleerd op aanwezigheid van verdovende middelen waaruit blijkt of iemand al dan niet onder invloed is tijdens de controle. Beide tests zijn juridisch toegestaan.