SBB

Deze code doet een moreel appèl op alle betrokken personen, toeleveranciers, organisaties, opdrachtgevers, opdrachtnemers, inleners, vakbonden om sociaal verantwoord en met respect voor de kwaliteit van de dienstverlening opdrachten uit te zetten, aan te nemen en uit te voeren. Daarmee geeft de Code verantwoordelijk Marktgedrag een impuls aan de verbetering van het uitbestedings- en inleningsbeleid in Nederland.