Ga naar hoofdinhoud

Veelgestelde vragen

Op zoek naar een antwoord? Onze zelfhulpsectie is de snelste manier om informatie te krijgen. Zo vind je hier antwoorden voor HRM & Planning gerelateerde vragen maar ook over ziek melden en behalen van certificaten zoals BHV.

HRM

Verlof

Als je verlof wilt aanvragen, dien je een e-mail te sturen naar de afdeling Planning. Wees specifiek in het verzoek dat je indient, dit voorkomt onduidelijkheden. Het aanvragen van verlof moet minimaal 35 dagen van tevoren worden gedaan. Alles wat binnen deze termijn ligt, wordt altijd geweigerd. Eén uitzondering: valt de verlofaanvraag onder de categorie ‘’buitengewoon verlof’’ (BV), dan wordt de aanvraag wel in behandeling genomen.

Het e-mailadres van de afdeling Planning: planning@poortvlietveiligheidsdiensten.nl

Buitengewoon verlof is bijvoorbeeld een huwelijk, begrafenis, geboorte, doopplechtigheid, bezoek aan een specialist, bijwonen van vakbondsactiviteiten, verhuizen. Bij het indienen van buitengewoon verlof dien je een kopie van de uitnodiging / afspraakbevestiging toe te voegen.

Als het de aanvraag niet juist wordt aangeleverd, is de verlofaanvraag ongeldig en zal deze worden afgewezen conform CAO artikel 63.

Nadat je jouw verzoek hebt ingediend via de mail, krijg je zo snel mogelijk een bevestiging van de afdeling Planning.

Tip: Wacht met het vastleggen van afspraken, totdat je schriftelijk de bevestiging krijgt dat het verzoek is goedgekeurd.

Loonstrook

Jouw loonstrook is zichtbaar in Omnyacc (NMBRS), zowel via de website als de app. Bij indiensttreding ontvang je jouw unieke inlogcodes.

Wachtwoord vergeten, werkt er iets niet? Neem dan contact op met de afdeling HRM. Zij zijn bereikbaar via 058-8431574.

Op de loonstrook staan allerlei verschillende zaken. De loonstrook bestaat uit drie onderdelen. Bovenaan de loonstrook staan jouw persoonlijke gegevens.

In het middelste stuk van de loonstrook staan verschillende bedragen. Hier kun je bijvoorbeeld terugvinden welke toeslagen er in een periode van toepassing zijn geweest, de hoeveelheid loonheffingskorting die is afgedragen en het brutoloon. Na het brutoloon wordt het nettoloon weergegeven. Het nettoloon is het bedrag dat je op je bankrekening krijgt gestort.

In het onderste gedeelte van de loonstrook is het aantal verlofuren te vinden, onder het kopje ‘Vakantiedagen’ (rechtsonder).

BHV (-diploma)

Bij indiensttreding wordt er gekeken of je in het bezit bent van een geldig BHV-certificaat. Als je niet in het bezit bent van een geldig BHV-certificaat, dan kun je deze (opnieuw) behalen via Poortvliet Veiligheidsdiensten. Hier zijn verder geen kosten aan verbonden. De BHV-cursus duurt één dag. Als de BHV-cursus is behaald, krijg je direct een (digitaal) certificaat.

Een kopie van het behaalde certificaat dien je op te sturen naar de afdeling HRM. Zij zorgen er dan voor dat het document op de juiste plek wordt opgeslagen.

Wanneer jouw BHV-certificaat bijna afloopt, dan krijgt de afdeling HRM hier een melding van. De afdeling HRM houdt dit scherp in de gaten. Wanneer jouw BHV-certificaat bijna afloopt, ontvang je van de afdeling HRM een e-mail met daarin een link. Via deze link kun je een online BHV-cursus volgen. Na afronding ontvang je een digitaal BVH-certificaat.

Een kopie van het behaalde certificaat dien je op te sturen naar de afdeling HRM. Zij zorgen er dan voor dat het document op de juiste plek wordt opgeslagen.

Het BHV-certificaat is één jaar geldig.

De kosten voor de BHV-cursus, zowel basis als herhaling, komen voor de rekening van Poortvliet Veiligheidsdiensten

Kleding (-voorschriften)

Tijdens het verrichten van werkzaamheden ben je verplicht het door Poortvliet verstrekte of opgedragen uniform te dragen. Het uniform dat via Poortvliet uitgeeft bij indiensttreding, blijft in bezit van Poortvliet. Dit betekent dat er bij ontvangst van het uniform een bruikleenovereenkomst moet worden getekend.

De kleding die je aan moet, is per object / opdracht vastgesteld. Dit kan onder andere zijn:

 • Overhemd
 • Polo
 • Pantalon
 • Worker
 • Regenbroek
 • Veiligheidsschoenen
 • Colbert / blazer
 • Gilet
 • Clipdas / shawl
 • Parka
 • Trui
 • Overige (bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen)

Tijdens de dienst is het wettelijk verplicht om het V-teken zichtbaar te dragen.

De aanschaf van kleding wordt niet vergoed.

Een (deel van een) uniform kan in bruikleen worden verkregen via Poortvliet. Wanneer een deel van de benodigde kleding via bruikleen kan worden verkregen, dien je de overige benodigde kledingstukken op eigen kosten aan te schaffen.

Wanneer je aan de slag gaat bij bijvoorbeeld Trigion, G4S of Securitas krijg je een uniform aangeboden. Het uniform ontvang je in bruikleen van de betreffende partij.

Ziekmelden

Bij ziekte neem je, indien mogelijk, 2 uren voor aanvang van je dienst contact op met de afdeling Planning. Zorg ervoor dat je jezelf op tijd ziekmeldt, zodat een collega jouw dienst nog in zou kunnen vullen.

De afdeling Planning is 24/7 bereikbaar via ons kantoornummer 058-8431574.

Wanneer je weer beter bent, neem je contact op met de afdeling Planning.

De afdeling Planning is 24/7 bereikbaar via ons kantoornummer 058-8431574. Zij kunnen jou ook vertellen wanneer je eerstvolgende dienst is.

De eerste twee dagen van jouw ziekmelding worden gezien als ‘wachtdagen’. Dit betekent dat je deze dagen geen loon krijgt uitbetaald. Zijn de twee wachtdagen voorbij en ben je nog steeds ziek? Dan krijg je de ingeplande uren uitbetaald, tot het moment dat je jezelf weer beter hebt gemeld.

Planning

Rooster

Poortvliet werkt met een conceptrooster en een definitief rooster. Het conceptrooster krijg je in de oneven week op de vrijdag toegestuurd. Vanaf dat moment is het conceptrooster inzichtelijk in Usemate.

Voorbeeld: je krijgt het conceptrooster op 11-11-2022, dit is dan het rooster voor de periode van 21-11-2022 t/m 04-12-2022.

Het definitieve rooster ontvang je op maandag in de even weken. Door deze werkwijze weet jij altijd één week vooruit welke diensten je bent ingepland.

In Usemate kun je als medewerker je beschikbaarheid zover mogelijk doorgeven als je wilt. Poortvliet verzoekt je om jouw beschikbaarheid tijdig aan te geven in Usemate, zodat het rooster naar jouw wensen kan worden klaargemaakt.

Geef minimaal vier weken van tevoren aan in Usemate op welke data je niet beschikbaar bent.

Voorbeeld: je bent niet beschikbaar op 17-11-2022, geef dan vier weken voor deze datum aan in Usemate dat je niet beschikbaar bent.

Het kan natuurlijk een keer voor komen dat er een afspraak of andere verplichting tussendoor komt, nadat je je beschikbaarheid al hebt doorgegeven. Is de periode in aanloop naar deze verplichting minder dan twee weken, neem dan telefonisch contact op met de afdeling Planning. Dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

Piket

Het nummer van piket is 06-18464369

De pikettelefoon is enkel en alleen bedoeld om ongelukken, storingen, ziekmeldingen en andere calamiteiten met een hoge prioriteit te melden.

Back To Top