SBB

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) Beveiligingsorganisaties bewaken de veiligheid van personen en goederen.
Beveiligingsorganisaties hebben een vergunning nodig en alle medewerkers moeten worden gescreend. Daarnaast gelden er diverse opleidingseisen voor de medewerkers. De vergunning voor particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus wordt namens de minister van Justitie en Veiligheid verleend door Justis. Poortvliet Veiligheidsdiensten voldoet aan alle eisen van de wet en beschikt over de benodigde geldige vergunningen en gescreende medewerkers.