Disclaimer

 

Deze website en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. De teksten op en de inhoud van deze website zijn bedoeld om de bezoeker te informeren over Poortvliet Veiligheidsdiensten en haar diensten. Poortvliet Veiligheidsdiensten is niet aansprakelijk voor enige schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit enig gebruik/consultatie van deze website en/of uit de via deze website verkregen informatie, waaronder begrepen informatie verkregen via in deze website vermelde hyperlinks naar andere websites.

Eigendom
De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databank rechten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berusten deze rechten bij Poortvliet Veiligheidsdiensten en is het niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Poortvliet Veiligheidsdiensten deze website of delen ervan op enigerlei wijze te vermenigvuldigden, uit te geven en voor andere doeleinden te gebruiken.

© 2024 · Poortvliet Veiligheidsdiensten

Beveiligingsdiensten

Copyright © 2024 Poortvliet veiligheidsdiensten alle rechten voorbehouden.